Bezpečností upozornění k námi vyrábeným svíčkám

Obecné upozornění

Všechny naše svíčky jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. Provozovatel e-shopu www.hodnedobratrafika.cz, kterým je společnost HD dekor a služby s.r.o., zastoupena Jaroslavou Vojtěchovou, nenese zodpovědnost za zneužití produktů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí. Svíčky nejsou vhodné pro děti, zvířata a osoby s nižší rozlišovací schopností.

Součástí svíčky je ochrana proti konzumaci obsahu - po odstranění ochrany svíčku neprodleně zapalte a umístěte mimo dosah dětí, zvířat, osob s nižší rozlišovací schopností a dbejte povinných bezpečnostních pokynů (viz. níže) tak aby nedošlo ke konzumaci obsahu. Při nedodržení výše uvedených doporučení přebíráte zodpovědnost za riziko případné konzumace ohrožující zdraví! 

Vonné oleje využity ve svíčkách splňují normy.

Svíčky je ZAKÁZANO UŽÍVAT VNITŘNĚ = nejsou určeny ke KONZUMACI!

Trvanlivost svíček je minimálně 1 rok, doporučujeme však, aby byly zapáleny v co nejkratší době od nákupu. Po dobu uskladnění dochází přirozeně k postupnému uvolňování vůně a změně barevnosti vosku.

Svíčky nejsou dle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.

Ke zdobení svíček jsou využity komponenty přírodních prvků nebo vyrobeny z parafínového vosku, případně keramické sádry, které jsou pevně spojeny s voskovou vrstvou. Komponenty ze svíček nevytahujte a nijak s nimi nemanipulujte, aby nedošlo k záměně s potravinou! Doporučujeme vždy použít pod svíčku nehořlavý svícen.

Svíčky jsou vyráběny z parafínového vosku, palmového vosku a nebo svíčkového gelu. Přesné složení je vždy uvedeno na konkrétním výrobku. 

☛ Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru!
☛ Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí a domácích zvířat o samotě.
☛ Ujistěte se, prosím, že vždy svíčky hoří ve vzdálenosti 10 cm od sebe a že nad svíčkami je dostatek prostoru na teplo, které vydává plamen.
☛ Ujistěte se, prosím, že svíce jsou dostatečně vzdáleny od lehce zápalných předmětů.
☛ Používáte-li ozdobné doplňky svící, odstraňte je.
☛ Chraňte zapálené svíce před průvanem.
☛ Svíce je potřeba zapalovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdrojů tepla, například televizorů.
☛ Při hoření je chraňte před přímými slunečními paprsky.
☛ Svíčky k venkovnímu použití zapalujte na nehořlavé podložce.
☛ Ujistěte se, zda je svíčka ve vzpřímeném stavu.
☛ Seznamte se vždy s instrukcemi danými návodem a dodržujte je.
☛ Před použitím odstraňte z výrobku všechny obaly.
☛ Všechny svíčky stavějte zásadně na nehořlavou dostatečně velkou podložku.
☛ Nestavějte svíčky na televizor nebo jiné teplé plochy.
☛ U svíček s nepravidelným tvarem dbejte vždy zvýšené opatrnosti a pokládejte je vždy na dostatečně velkou podložku. Kvůli svému nesouměrnému tvaru mohou hořet nepravidelně a vosk může po určité době začít vytékat mimo svíčku. Doporučujeme tyto svíčky zapalovat po kratších intervalech, aby nedocházelo k vytékání většího množství vosku mimo svíčku a nedošlo tak k poškození Vašeho majetku.
☛ Nad plamenem musí být minimálně 50 cm, v případě víceknotých svíček a svíček s přidanými ingrediencemi zalitými ve vosku (například levandulová semínka, skořice, hřebíček, rozmarýn, okvětní lístky různých druhů květin, lístky meduňky, kávová zrna, strouhaný kokos) minimálně 130 cm.
☛ Kouří-li svíčky, zhasněte je a zkraťte knot.
☛ Plovoucí svíčky používejte pouze ve vhodných vodou naplněných nádobách (skleněná mísa či váza).
☛ Dohlédněte, aby do rozehřátého vosku nevpadly žádné cizí předměty. V případě svíček s přidanými ingrediencemi zalitými ve vosku (například levandulová semínka, skořice, hřebíček, rozmarýn, okvětní lístky různých druhů květin, lístky meduňky, kávová zrna, strouhaný kokos) dbejte při hoření zvýšené opatrnosti a zajistěte, aby přidané ingredience nevzplály.
☛ Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až k podložce.
☛ Před každým zapálením svíčky zkraťte knot na délku cca. 1 cm, dosáhnete tak delší životnosti svíčky.
☛ Žádné naše produkty nejsou určeny ke zdravotním účelům.
☛ V případě používání vonných svíček s přidaným aroma zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti.
☛ Žádné naše produkty nejsou určeny ke konzumaci, chraňte je před dětmi.  
☛ Dodržujte piktogramy uvedené na svíčkách.

Upozornění:

Vonné oleje použité v našich svíčkách obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro člověka a životní prostředí. 

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel má povinnost dodržovat bezpečnostní doporučení, které je uvedené na obalu svíčky HandmaDe dekor / HD dekor a služby s.r.o. a zde na webové stránce.

Pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

 1
Obecný symbol varování.
 
2
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 
3
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 
4
Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 
5
Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
 

Volitelné bezpečnostní informace

6
Neumísťujte svíčky do průvanu.
 
7
Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 
8
Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 
9
Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm (u přírodních vosku knot zkrátit na přibližně 3-5 mm). V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.
 
10
Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
 
11
Vždy používejte svícen.
 
12
V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 
1
Nepohybujte svíčkou během hoření
 
14
Nehaste tekutinami.
 
15
Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.
 
nejez
Svíčky ani jejich části nekonzumujte.
 
 
Používáme ověření věku Adulto